18 feb 2020

Styremelding 1 2020

Styremelding 1. 2020

Da er vi i gang igjen med nytt år.

 

Utleie, økninger i husleie

Da vi har gått igjennom alle leiekontrakter, ser vi at flere ikke er blitt justert på veldig mange år og ikke tatt høyde for index-økning og/eller markedsverdier. Derfor er alle leietakere på næring og hybler allerede varslet om økningen av husleie.

Utleieleilighetene har også fått varsel om økning.

 

Søppel:

Vi har vært med på ett prøveprosjekt i samarbeid med renovasjonsetaten om kildesortering. I forbindelse med dette har vi fått sponset alle søppelbøtter markert med grønt for matavfall.  Dvs. om vi er flinke til å kaste riktig sparer vi penger.

 

Brannvern

Det står brannslukningsapparater hos vaktmester og det er bare å ta kontakt med de om dere har ett apparat som har gått ut på dato.

De fleste av beboerne skal nå hatt besøk ifra Norsk Brannvern. De har byttet batterier i alarmer og sjekket brannslukkings apparat. De som mangler eller har feil på noe, tar kontakt med vaktmester, og får byttet ut.

Husk å vende på apparatene en gang pr kvartal.  

Vi har fått

 

Parkering / grusplassen

Det har nå blitt satt opp nytt skilt nede ved grusplassen. Har man ikke oblat som alle andelseiere fikk i postkassene før jul, kommer utenifra, så kan man korttidsleie plass. For eksempel om Vålerenga spiller hjemmekamp, så vet de at de kan sette bilen mot betaling på grusplassen. På denne måten får vi inn penger når den står halvfull også. Det er alt kommet inn en del innbetalinger. Grusplassen koster fryktelig mye å leie av Oslo Kommune, og på denne måten blir ikke kostnadene så høye.

 

HC-Oblat

Handicap oblater til de som parkerer ved inngangen til leiligheten. Trenger de mer tid enn 20 min for å å få opp og ned med varer, har vi laget ett særskilt oblat for å unngå bot. Dette kan hentes hos vaktmester. Krever at andelseier har HC-bevis ifra før.

 

Bergvarme

Graving er i full gang, og bygg 8-10 er nå i drift på bergvarme og koblet av fyrhuset.  Alle uteområder vil bli tilbakeført til original stand etter gravearbeidet er avsluttet.

Dette arbeidet vil etter planen være i gang i slutten av april.

Husk å lese alle varsler om strømutkobling.

 

Garasjeeiere

Det er viktig at alle som har leierett i garasje i borettslaget må lukke porten etter seg. Det har vært noen branntilløp i biler i nærområdet, og vi vil unngå at det blir fristende å gjøre dette hos oss fordi det står åpne porter.  Vi ønsker heller ikke at noen stjeler naboens eiendeler.

For generelt vedlikehold kontakt vaktmester.

 

Nye inngangsdører:

Vi har inngått avtale med Rett Bygg as om utbytting av andelseiernes inngangsdører. Dette har vi allerede sendt ut.

Vi samler nå opp alle som har sagt ja, og kommer med mer beskjed snarlig.

 

Kortidsutleie:

Korttidsleie under 30 dager (hele leiligheten) – styret har vedtatt meldeplikt for de som leier ut leiligheten sin i inntil 30 dager.

Vedtektsendring fremmes ved neste generalforsamling.                                                            

 

Ekstra gravearbeide:

Mellom KS 27 og 47, graves det i øyeblikket pga sprukket vannrør og grus i blandebatteriene. Dessverre er det også avdekket skader på andre rør som må tas samtidig. Derfor vil det bli gravd inn til begge bygg, og til kommunal vannledning i veien. Dette også et pålegg ifra Vann og avløp.

 

Skrot og hensatt møbler ol som igjen begynner å komme i fellesarealet.

Vi har gjennom sensommer og høst ryddet ut alt av hensatt søppel, gamle møbler til folk som for lengst er utflyttet, ødelagte dører, malingsspann, elektriske artikler og så videre. Dette har kostet fryktelig mye penger for alle andelseiere.

Så vi må be dere om IKKE å sette igjen søppel på ny i fellesarealet.

Dette kan føre til veldig farlige situasjoner hvis det skulle oppstå brann i bygningene.

Vi minner også på at det ikke skal settes sko/sko-brett og andre gjenstander utenfor leiligheten, da dette også utgjør brannfare ved rømning. 

Vi har fått rapport ifra Norsk Brannvern etter siste brannoppfølgingsrunde, og de er ikke fornøyd med at det står gjenstander i rømningsveier. Eller at det er begynt å komme tilbake søppel etter stor opprydding.

Utkast nyhetssak:

 

Vil du (eller kanskje naboen?) sitte i styret for borettslaget ditt?

 

Hva betyr det å sitte i et styre? Hva gjør et styre? Hvorfor skal jeg sitte i styret? Må vi ha et styre?

 

Vi i valgkomiteen har allerede startet arbeidet med å forberede oss til årets valg av styre. Vi i Ulven borettslag har, som kanskje kjent, et styre bestående av styreleder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer. Styreleder, to styremedlemmer og fire varamedlemmer er på valg hvert år. Siden vi er relativt tidlig ute med ønske om kandidater er det fortsatt tidlig å si hvor mange nye kandidater vi må ha, og hvor mange nåværende styre- og varamedlemmer som ønsker å fortsette med sitt engasjement. Derfor ønsker valgkomiteen din hjelp til å finne beboere til å være med på å drifte dagens borettslag, samt forme det for fremtiden. Send oss gjerne forslag, om du ønsker å stille selv, eller om du vet om en nabo som du gjerne vil ha med i styret. Valgkomiteen tar en uformell prat med alle innsendte forslag, både for å gi svar på eventuelle spørsmål og avklare vedkommende faktisk ønsker å stille til valg.

 

Ønsker du å finne ut litt mer om hva styret gjør, eller har andre spørsmål, send en mail styret da vel! Mailadressen er: styret@ulvenborettslag.no

 

Forslag på kandidater kan sendes til:

Vidar:                 vidar.lora@gmail.com, eller tlf: 99 58 99 28

 

Hilsen valgkomitèen