8 aug 2019

Styremelding 06.08.2019

Styremelding 06.08.2019

  • Varmtvann

El-kjelen gikk ned etter å ha blitt truffet av lynet 28.07.2019.

Det ble gjennomført service på kjelen dagen etter, og det ble fyrt med olje i mellomtiden så straks vi fikk lokalisert hva feilen var. Da vi ikke rår over naturkreftene, håper vi likevel at det ikke gikk utover for mange av dere.

Dette viser også hvor sårbare vi er med det gamle anlegget. I det nye vil kun få rammes istedet for alle.

Dessverre mistet vi varmtvannet i leilighetene også 06.08.2019.

Årsaken er at et rør i nærvarmenettet gikk på et sted det var antatt trygt å bore. 

Det er lite tilgjengelig dokumentasjon på hvor rørene går, hva slags dimensjoner de har osv, men det har vært en oppfatning av at hovedsløyfen har ligget dypt i gaten, med avstikkere inn til hvert kvartal. Dette røret tok i stedet en snarvei under plenen mellom to kvartaler, knapt en meter nede.

All info og oppfølging skal ha blitt sendt på både på sms og på email til de som har registrert seg med det.

Igjen så beklager vi dette. Det var dessverre utenfor vår kontroll.

 

  • Oppdateringer bergvarmeprosjektet

 

Boligenergi fortsetter med oppdateringer i postkasse, tavle, på hjemmeside og elektronisk. Slik at alle ser hvor lang de har kommet i prosessen/arbeidet.

Brev i postkassen vil bortfalle etter september (flere eksemplarer på tavle dere kan ta med inn) for å fortsette den grønne linjen vi har lagt oss på.

Alle spørsmål kan rettes direkte til Nils nils.gregussen@boligenergi.no

Det er kommet tilbakemelding på tømming av brønner på plener ol. Alt som blir skadet eller misfarget vil erstattes. Og det er ikke grunn til bekymring om at dette vil komme ned i kjellere.

 

  • Søppel utenfor kontainer KS 6

 

Det blir satt ut mye søppel utenfor kontainer som står utenfor Karl Staaffsvei 6, som er ment for farlig avfall og el avfall.

Dette er ett tilbud til alle beboere som ikke får kjørt vekk denne typen avfall selv. I de siste 3 uker har det stått vaskemaskin på utsiden (denne må man lempe oppe i kontainer selv, eller spørre noen om hjelp) en sofa, stoler, bord og annet søppel som ikke har noe der å gjøre.

Vi må be om at all søppel enten blir kjørt ut selv, eller tas vare på til komprimatorbilen kommer i september. Dette skal ikke settes i fellesområder i stedet for. Vi minner på at det er brannfarlig og kan være til hinder for ambulanse ol.

 

  • Søppel i fellesrom/ bekymringsmelding ifra Brannvesenet

 

Vi har mottatt bekymringsmelding på mengde søppel som er satt ut i fellesarealer. Dette er meget alvorlig. Vi kan ikke ha det slik, da dette er svært brannfarlig.

Vi har gjentatte ganger bedt om at dette flyttes. Nå ser det ut til at vi må leie inn idrettslag på felles kostnad om det ikke blir kastet snarest. Dette kan kjøres ut til gjenbruksstasjonen i Brobekkveien (og det er gratis for Oslo beboere).

 

  • Ikke la inngangsdører stå åpne.

 

Det kan være veldig fristende å sette den opp når barna leker ute ol.

Vi har opplevd ett innbruddsforsøk i en av våre oppganger, så for alles sikkerhet, ber vi om at man følger husordensreglene. Vi ber derfor om at alle inngangs- og kjellerdører holdes låst.

 

  • Parkeringsplass nederst i Karl Staaffs vei

 

Vi jobber fortsatt med å finne best mulig løsning for parkeringsplassen nederst. Vi kommer til å bestille ett nytt skilt, med bedre merking av hvilke plasser som er våre også.

 

Styret ønsker alle en fortsatt fin sensommer! J