17 apr 2020

Styremelding

Ta vare på hverandre, vær trygge, vær friske og vær ett medmenneske

Styremelding av 20.04.20

 

  • Sko og annet utenfor inngangsdøren til leiligheten.

Vi ser at vi må minne alle beboere om at det IKKE er lov å sette sko, pappesker, stativ og lignende utenfor inngangsdør. Ved siste gjennomgang fra Norsk Brannvern var dette noe de påpekte i rapporten.
De fleste tenker at det må da vel gå å sette dette ene paret utenfor døren. Problemet er at selv de minste hinder kan skape en farlig situasjon om gangen skulle være fylt med røyk, eller ambulansepersonell skal frakte en båre ned trappen. Vi ser også at noen ikke bare tar seg frihet med å sette ett sett sko der, men det er 4-5 par slengt utover. Det er ganske fortvilende for styret å motta bilder hver uke fra naboer som føler uro.

 

  • Barnevogner, sykler ol.

Under trappa ned til kjelleren i oppgangen kan det kun settes barnevogner. Ikke noe kan stå å sperre mellom de 2 første leilighetene, eller i trappesatsen ned til kjellerboder. Igjen så er dette brannfeller. Sykler må plasseres i sykkelrom i hver blokk og ute i sykkelstativ. Alternativt er å ta med sykkel inn i leiligheten.

 

  • Bergvarmeprosjektet

Bergvarmeprosjektet går mot slutten. Boligenergi skal tilbakestille uteområdene, slik at det ser ut som før de startet. Styret er i ukentlig dialog med prosjektleder. Vi ser også at en del har forventninger til hvor varmt det skal være til enhver tid i leilighetene. Styret forventer en innetemperatur på 22-23 grader. De som har lyst til å ha 26-27 grader i leiligheten sin må betale for dette selv, og ikke belaste ett helt borettslag. Med tidligere utgifter på strøm på 13 millioner pr år, vet vi at vi har "fyrt for kråka" Mange har selv malt over lufteventil på radiatorene sine, og ikke luftet de jevnlig. Andre har satt sofa eller seng slik at ovnen dekkes helt. Noen av ovnene kan være delvis tette. Akkurat de tette ovnene er noe vi arbeider med forskjellige tiltak, og dette er allerede lagt inn i budsjettet. Nils hos Boligenergi følger opp de som har spørsmål vedrørende varme og prosjektet.

 

  • Dugnad.

Vi kan ikke gjennomføre vanlig dugnad i år. Vi anbefaler at den enkelte tar kontakt med vaktmester dor de som trenger jord, torv, spader, raker og andre hageutstyr. Den enkelte oppgang har samlet 500,- totalt til rådighet de kan bruke på blomster utenfor. Kvittering sendes gjerne på styrets emai (styret@Ulvenborettslag.no) l med fult navn, adresse, kontonr og scannet inn kvittering.

 

  • Nytt vaskebyrå.

Fra 01.06.20 bytter vi vaskebyrå. Vi har over lengre tid jobbet med dette, da vi følte vi trengte en endring. Etter å ha gått runder med flere byrå vedrørende vasking, h vi landet på ISS.  Vi håper dette gjør at flere opplever dette som både positiv og en forbedring.

 

  • Inngangsdører i oppganger og kjellere.   

Styret minner om at dørene inn i hver oppgang, og alle kjellerdører i enden av hver blokk SKAL være lukket og låst. Det er greit og lufte i oppgangen, men for vår sikkerhet må dørene være låst. Enkelte steder står dørene opp I timer vinterstid. Vi kan ikke ta oss råd til “å fyre for kråka”.

 

 

  • Garasjene.

Vi får stadig tilbakemelding om at garasjeporter står åpne, og ikke er låst. Det er viktig at garasjeportene blir lukket og låst av alle som har garasje, da nabogarasjen kan ha noe av verdi de er redde for (f.eks. verktøy, dekk og felger). Åpne garasjedører øker også risiko for hærverk og ilds-påsettelse. Vi har ett felles ansvar å holde det trygt for alle garasjeandels-eiere. Vi minner også om at vegger ikke skal settes opp, da dette er i strid med leiekontrakten og at garasjen er parkeringsplass for bil, ikke lagringsplass for alskens brannfarlig skrot.

 

  • Klager på støy.

Det kommer stadig klager om støyende naboer. Ta hensyn til hverandre. Vi bor i leilighet og tett på hverandre, men helt stille kan vi ikke forvente at våre naboer er. At naboene sitter og snakker sammen i sine leiligheter, kan man ikke klage på.

Vi ber imidlertid om at husordensreglene følges. Vi får jevnlig rapporter av Bomiljøvakten etter utrykning til adresser som melder om bråk, og gjerne gjentatte ganger til de samme adressene. Styret har tatt kontakt med andelseierne det gjelder og blir det ikke bedring, vil det ende opp med salgspålegg på andel.

Skal du pusse opp, vær hyggelig og heng opp en liten lapp til naboene dine. Ikke gjør støyende arbeider etter stilletid, på helligdager ol.

Hvis dere er usikre på husordensreglene og vedtekter, kan dere gå inn på www.Ulvenborettslag.no å lese disse.

 

  • Grillsesongen

Nå nærmer grillsesongen seg for fullt. I år er det også viktig å følge de til enhver tid oppdaterte retningslinjene fra myndighetene om sosiale sammenkomster, også dersom man benytter seg av borettslaget eller sameiets fellesområder. Det kun tillatt med gass- og elektriskgrill på veranda.

Det viktigste er ganske enkelt å ta hensyn til andre og å fastsette retningslinjer som ivaretar brannsikkerheten og begrenser ulempene grilling i verste fall kan medføre – grillkos for deg kan bli til sjenerende grillos for naboen. Vi ønsker alle en god grillsesong!  

 

 

  • Covid-19 / Corona

I disse tider er det viktig vi tar vare på hverandre. Er du syk, hold deg inne. Ta hensyn til hverandre, følg rådene som Folkehelseinstituttet har kommet med. Styret har hverken mandat eller ønske om å tvinge andelseiere i isolasjon, slik enkelte har ønsket. Vi skjønner det er mange der ute som er bekymret og festlokalet forblir stengt for utleie inntil videre. På hver dør er det hengt opp anbefalinger fra myndighetene vedrørende hensyn du selv må ta.

 

Slik vi tidligere har meldt ordner Matkroken med hjemlevering for de som ikke kommer seg ut. Varer bestilles pr epost ahmed.demiraslan@coop.no og betaling skjer med Vipps på tlf: 99321733.

 

 

Styret ønsker alle sammen en rolig tid fremover, og at dere holder dere friske og raske.