1 okt 2019

Støyende arbeider

Varsel om støyende arbeider (Gullhaug borettslag, Helsfyr borettslag og Ulven borettslag) sendt fra Statens vegvesen

Oktober 2019 
 
Statens vegvesen 


Varsel om støyende arbeider ved Karl Staaffs vei og Fjellhus 


Statens vegvesen utfører grunnboringer for å få mer informasjon om grunnforholdene i forbindelse med prosjekt E6 Oslo øst. Grunnboringene kan periodevis oppleves som støyende i enkelte områder ved Karl Staaffs vei og Fjellhus. Arbeidene utføres av NGI (Norges Geotekniske Institutt) for Statens vegvesen. 
 
Arbeidet som skal utføres er:  

• Grunnboring med beltegående maskin  

Støyende arbeider

Selve grunnboringene utføres ved at tynne stålstenger påmontert en borespiss presses ned i bakken. Det bores gjennom løsmasser til berg påtreffes og deretter bores det tre meter inn i berg. Arbeidet kan oppleves som særlig støyende når det bores i berg. Støyen er derfor ikke kontinuerlig i arbeidsperioden, og vil variere i styrke og varighet.   
Det skal utføres grunnboringer spredt i området. En grunnboring er normalt ferdig i løpet av noen timer. Støyen vil derfor forflyttes i løpet av arbeidstiden, og varigheten av arbeidene vil variere fra sted til sted. 

Arbeidstid

Arbeidene vil pågå på dagtid i uke 41-43 Mandager, tirsdager, onsdager, torsdager og fredager: kl. 08.00-18.00 Arbeidet vil ikke pågå i helger eller på helligdager.  
 
Vil du vite mer om prosjektet kan du besøke vår hjemmeside www.vegvesen.no/e6osloost 
 
Har du spørsmål om støy knyttet til arbeidene kan du ta kontakt med:   
 
Ingeniørgeolog Susanne Halvorsen Myhre fra Statens vegvesen

E-post: susanne.halvorsen.myhre@vegvesen.no Mobil: 474 00 341