9 sep 2019

Pilotprosjekt avfallshåndtering

Det skal i disse dager ligge ute en flyer ifra Oslo Kommune vedrørende pilotprosjektet vedrørende håndtering av matavfall.

«Hei! Borettslaget deres er med i et pilotprosjekt der dere får utplassert en egen beholder for matavfall. Pilotprosjektet vil ha varighet frem til sommeren 2020. Den nye beholderen vil bli merket tydelig med «Matavfall» slik at det skal være lett å se hvor de grønne posene skal kastes. Den vanlige beholderen vil også få ny merking. Dere vil få flyer i postkassen i uke 35 og det vil henges opp informasjon i oppgangene. Har dere spørsmål om pilotprosjektet, kan dere sende epost til postmottak@ren.oslo.kommune.no.

 

På vegne av Oslo kommune Renovasjonsetaten takker vi dere for deltakelse i pilotprosjektet