20 jul 2019

Parkeringsbøter fra Kommunen

I senere tid har Kommunens parkeringsvakter vært svært aktive i Karl Staaffs vei og deler ut bøter for parkering som tidligere har vært sett gjennom fingrene med.

Det ser nå ut til at Kommunen praktiserer parkeringsbestemmelsene fullt ut også i vår lille veistump. Det betyr at det er fem meter avstand fra gatehjørne som gjelder, uavhengig av oppmerkingen midt i svingen ved Helsfyr borettslag.

Kommunen gir også parkeringsbot om du står for nær innkjørsel, slik at det er vanskelig å komme inn og ut av kvartalene. Merkingen gir en viss indikasjon på hvor mye som bør være åpent, men til syvende og sist er det parkeringsvakten som vurderer om innkjørselen er blokkert.

Bruk heller den store parkeringsplassen om du er i tvil, men husk parkeringskortet.