Endret: 18 sep 2020     Opprettet: 6 aug 2019

Parkering i Ulven BRL

Borettslaget har 125 garasjer, 38 oppstillingsplasser som leies ut og en stor parkeringsplass. I tillegg er det gateparkering i Karl Staaffs vei. I tillegg finnes det et garasjelag for eierne i Ulven og Helsfyr borettslag.

Parkeringsplassen
For å parkere på den store parkeringsplassen må du ha gyldig parkeringsbevis, utlevert av vaktmester. Husk å legge parkeringsbeviset godt synlig i frontruten på bilen.

Ulven borettslag disponerer den delen av plassen som har grusdekke, altså helt innerst på plassen. Se etter skiltingen som angir plasser for Ulven borettslag. Merk at både Gullhaug borettslag og Helsfyr borettslag har parkeringsplasser på asfaltdelen av plassen, og står du på disse plassene vil du få parkeringsgebyr.

Oppstillingsplasser
Borettslaget har 38 oppstillingsplasser langs Ulvenveien og øverst i Karl Staaffs vei. Disse kan leies av borettslaget. Ledige plasser utlyses på oppslagstavlen ved vaktmesterkontoret og her. Tildeling blant søkerne skjer etter ansiennitet. Dersom beboer flytter eller sier opp parkeringsplassen går leieretten tilbake til borettslaget. 

Garasjer
I tillegg til dette har borettslaget 125 garasjer, med nummer fra 101 til 227. Leieretten selges fritt mellom beboere i Ulven Borettslag. Garasjene utlyses/annonseres av selger etter eget initiativ. Du kan ofte finne ledige leieretter på oppslagstavlen ved KS6 eller her.

Hver andel i borettslaget kan kun ha leierett til én garasje i Ulven borettslag og du kan ikke samtidig ha garasje i garasjelaget.

Garasjelaget
Garasjelaget heter AS Ulven-Helsfyr-Garasjene og er et selvstendig aksjeselskap. For å kjøpe garasje må du være eier i Ulven borettslag eller Helsfyr borettslag.  Du kan kun eie én aksje/garasje i ASet og kan ikke samtidig ha garasje i Ulven borettslag. 

P-Service
Parkeringen overvåkes av P-Service, som har telefonnummer 41 25 53 84.

Parkering i kvartalet
Parkering i kvartalet er ikke tillatt, annet enn korte stopp (maksimalt 20 minutter). Unntaket er ved flytting e.l. som krever lengre parkering. I forbindelse med dette kan vaktmester utlevere en egen dispensasjon som legges godt synlig i frontruten på bilen.

Motorsykkel og elsykkel
Elsykkel parkeres i sykkelstativene eller i sportsbod. Motorsykkel parkeres ved sykkelstativene eller oppmerket sted i kvartalene.

 

Grusplassen