Endret: 18 jun 2019     Opprettet: 17 jun 2019

Oppfølging brannvern og de som hadde utgåtte eller feil pulverapperat.

Vi har fulgt opp Norsk Brannvern etter prøvde besøke samtlige beboere over 3 uker i februar. Samt en oppsamlingsuke. De har sendt oss en liste over alle dere som hadde mangler/feil på brannslukker. Nå fredag den 21.06.19 og mandag 24.06.19 ber vi derfor dere som har hatt besøk om å sette apparatet utenfor døren på morgenen, så vil de ilp av dagen komme med ett nytt.

Det er kjempeviktig at de som ikke fikk besøk (vi har listen) Så må dere innen torsdag 20.06.19 kl 9:00 gi beskjed til Simen.u.k@norskbrannvern.no med navn, KS nr, etg og leilighet. Så skaffer de nok apparater og eventuelle røykvarslere. VIKTIG AT FRIST OVERHOLDES!

Litt tilbakemelding på hvorfor noen av dere kun har 1 varsler istedet for 2. (og noen fikk 3)

Når det gjelder antall røykvarslere som er montert, så ble det supplert med varslere slik at alle enheter kom innenfor minste lovpålagte krav. Dette er da grunnen til at noen har fått montert én røykvarsler, mens andre har fått montert tre. Kravet til varsling i boenheter finner man i Forskrift om Brannforebygging (FoB) §7. Varslere skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom. I tillegg skal det være minimum en detektor i hver etasje, og alarmen skal kunne høres tydelig på alle oppholdsrom og soverom – også med dørene lukket.

Dersom det er åpen løsning mellom to rom, så vil det holde med en røykvarsler. Dersom det er adskilte rom (dør, nedsenk osv. mellom) vil det måtte plasseres en detektor i hvert rom. Dette gitt at begge rom er av typen soner definert (stue, kjøkken, sone utenfor soverom, sone utenfor teknisk rom).

Dette vil også gå ut elektronisk.

Så for å oppsummere: alle som hadde apparater som ikke var godkjent/ gått ut på dato, setter da denne utenfor døren enten 21.06.19 ELLER 24.06.19 så vil det ilp av dagen bli byttet ut med ett nytt ett. 

Ha en strålende uke!

Styret :)