18 okt 2019

Oppdatering i Bergvarmeprosjektet

Fremdrift, oppdateringer og generell info

Status per 4/10-2019

Siste måneds aktivitet, og arbeide videre de neste par uker

           

Fremdrift:

 • Vi er foran plan med arbeider ute, og på plan med montering av varmesentraler.
 • Hafslund Nett plan for strømoppgradering ikke avklart. Hafslund Nett har indikert oppstart desember/januar 2020.

 

Informasjon/møter

 • Info skriv 3 til beboere delt ut 6/9.
 • Produksjonsmøter med utførende fagdisipliner holdes hver 14. dag.

 

Energibrønner, graving og rørmontering i bakken

 • Gravearbeider grøfter for legging av rør i bakken ca. 70 % ferdig.
 • Legging av rør i bakken fra energibrønner inn til varmesentraler ca. 65 % ferdig.
 • Prøvetaking og analyse av masser i bakken iht krav. 22 prøver analysert. Miljøfarlige

masser funnet i en av prøvene i området bak nr. 7-11.

 

Utstyrsmontering varmesentral

 • Rør- og elektromontering av utstyr i varmesentraler ca. 50 % ferdig.

 

Rydding/rengjøring

 • Boreselskap har ryddet store deler av utstyr der boring har pågått.

 

HMS

 • Ingen alvorlige hendelser eller kvalitetsavvik.

Ukene som kommer

 • Opprettholde høy HMS fokus.
 • Tilbud fra Hafslund Nett til Ulven brl. for strømoppgradering.
 • Siste del av energisentral utstyrsleveransen og inntransport, bygg nr. 4-18.
 • Produksjonsmøter arbeider ute 10/10, og inne 11/10.
 • Rør- og elektromontering av varmesentraler.
 • Ny hovedtavler leveres, og oppstart montering.
 • Funksjonstest av ett anlegg, «show room» nr. 44.
 • Graving av grøfter og legging av rør i bakken fra energibrønner inn til varmesentraler fullføres (5 uker foran plan),
 • Deponering av miljøfarlige masser.
 • Fjerning av gjerder der det ikke er behov for inngjerding.
 • Byggherremøte.

Foreløpig har vi ikke fått bekreftet datoer ifra Hafslund, og prosjektet står litt på hold pga av dette. 

Samtidig har El-kjelen gått ned igjen. Simen i K2-elektro har funnet feilen og bestilt de delene som løser problemet midlertidig. Dette har ført til at det en liten stund har vært mangel på varmt vann, før oljekjelen er blitt koblet til. Det bestilles olje på ukesbasis til vi får El-kjelen på plass igjen.

Helsfyr borettslag har også besluttet å gå for utskifting av El-kjele over på bergvarme.