Styret består av følgende medlemmer

Styret i Ulven Borettslag ble valgt inn av generalforsamlingen 30.05.2016. Styret består av følgende personer:

Etter generalforsamlingen 29. Mai er styrets sammensetning slik:
Styreleder Arild Andersen KS 17
Nestleder Oscar Christoffersen KS 25
Sekretær Irene Engstad KS 37
Styremedlem Øyvind Pedersen KS 11
Styremedlem Tore Hansen KS 9

Varamedlem m/møteplikt Wenche Jønland KS 33
Varamedlem m/møteplikt Jan Røhne KS 43
Varamedlem Svanhild Johnsen KS 50
Varamedlem Bernt Vold KS 42

Valgkomiteen:
Fast medlem Per Christian Hasselgren KS 1
Fast medlem Merete Salvesen KS 18
Varamedlem Marit Aune KS 13
Varamedlem Elsa Jensen KS 21