Styret består av følgende medlemmer

Styret i Ulven Borettslag ble valgt inn av generalforsamlingen 30.05.2016. Styret består av følgende personer:

Etter generalforsamlingen 29. Mai er styrets sammensetning slik:
Styreleder Kristine Ansnes KS 1
Nestleder Øyvind Pedersen KS 9
Sekretær Marit Aune KS 13
Styremedlem Espen Drejer KS 33
Styremedlem Vladimir Vashukov KS 21

Møtende vara Jan Petter Winther 
Møtende vara Eirin Sachse
Varamedlem Svanhild Johnsen KS 50
Varamedlem Bernt Vold KS 42

Valgkomiteen:
Fast medlem Per Christian Hasselgren KS 1
Fast medlem Merete Salvesen KS 18