Ledige parkeringsplasser

Søk her på ledige parkeringsplasser

Ledige parkeringsplasser i Ulven Borettslag

 

Parkeringsplass nr. 110 er ledig fra 1. juni 2018, søknadsfrist 15. juni 2018

Parkeringsplass nr. 111 er ledig fra 1. juli 2018, søknadsfrist 15. juni 2018

 

Leien er kr 150.- pr. mnd.

Ledige plasser fordeles etter søkers ansiennitet til de som ikke har garasje i Ulven Borettslag eller Ulven/Helsfyr garasjene, eller har parkeringsplass.

Søknaden legges i styrets postkasse KS 6, eller sendes styret@ulvenborettslag.no

Vi gjør oppmerksom på at den tildelte leietager belastes et gebyr på kr. 680,- ved overtagelse.


 

Hilsen styret