Endret: 26 apr 2019     Opprettet: 25 apr 2019

Lading av bil i Ulven Borettslag

Det tilrettelegges for lading i alle garasjene og på 38 uteplasser som leies ut til beboerne. Se egen artikkel om ladeprosjektet for status og fremdrift.

Leierett til garasjene omsettes mellom andelseierne og blir som oftest avertert på oppslagstavlen eller som oppslag i borettslaget.
Ledige uteplasser averteres også på oppslagstavlen og på oppslagstavlen utenfor KS6. Dersom flere melder seg til samme plass, tildeles plassen etter ansiennitet.

For å lade må du ha en ladeboks. Om du leier en uteplass eller en garasje hvor det ikke er ladeboks, ta kontakt med styret, så blir det montert. Plasser med ladeboks får et tillegg på kr 145 pr måned (beregnet verdi, fastsettes nøyaktig når total prosjektkostnad er kjent).

Ladbare kjøretøy skal ikke lades uten ladeboks og skal ikke tilkobles strømnettet på annen måte. Tilkobling uten ladeboks er brudd på vedtektene og kan medføre salgspålegg for andelen.

For å bruke ladeboksen må du registrere deg som bruker hos Charge365. Du kan starte lading med SMS, fra web eller med RFID-brikke. Trenger du RFID-brikke kan du bestille det også fra Charge365. 
For uteplassene må brukeren din i tillegg være tilknyttet ladeboksen. Styret ordner dette.

Dersom du har en ekstra ladekabel er det mulig å låse den permanent fast i ladeboksen. Styret hjelper deg med dette.