Endret: 21 mai 2019     Opprettet: 28 mar 2019

Ladeprosjektet: status og meldinger

Det blir gjennomført arbeid i sikringsskapene, garasjene og på uteplassene i perioden uke 14-26. Her finner du status på fremdrift og siste meldinger i prosjektet.

STATUS:

Lastbalansering Under oppstart
Garasjerekke 1 Ferdig og i drift
Garasjerekke 2 m. uteplasser Ferdig og i drift
Garasjerekke 3 Ferdig og i drift
Garasjerekke 4 Ferdig og i drift
Garasjerekke 5 Ferdig og i drift *
Garasjerekke 6 Arbeider pågår
KS6

Beboerplassene er ferdig og i drift.
Næringsplassene er under oppstart.

Uteplasser mot Ulvenveien Arbeider planlagt fra uke 23

* Enkelte bokser gjenstår å få online.

Tirsdag 14.5 arbeider i garasjene 193-202.
Onsdag 15.5 arbeider i garasjene 181-192.
Torsdag 16.5 arbeider i garasjene 212-219.

Vi kom dessverre i skade for å varsle garasjene i rekke 6 om arbeidsstart i stedet for garasjene i rekke 5. Det er enklere å fortsette som varslet enn å endre varselet etter at arbeidene skulle være i gang og K2 har derfor gått i gang på rekke 6 i stedet.

ARBEIDER I GARASJENE 149-180 
OBS: Dette gjelder alle plasser og garasjer, også de som ikke skal ha ladeboks.

Uke 19 til 21 blir det gjennomført arbeider i garasjerekke 6.

Garasjene og uteplassene må være tomme på dagtid, eventuelt må bilene være parkert delvis ute, så elektriker har ca 1 meter ledig plass ved bakveggen.

Bakveggen i garasjen må være ryddet, slik at det er mulig for elektriker å komme til.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder for K2, Simen Døvre, på epost service@k2elektro.no eller telefon 909 72 031.

 

ARBEIDER I GARASJENE 134-148 
OBS: Dette gjelder alle plasser og garasjer, også de som ikke skal ha ladeboks.

Uke 18 og 19 blir det gjennomført arbeider i garasjerekke 4.

Garasjene og uteplassene må være tomme på dagtid, eventuelt må bilene være parkert delvis ute, så elektriker har ca 1 meter ledig plass ved bakveggen.

Bakveggen i garasjen må være ryddet, slik at det er mulig for elektriker å komme til.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder for K2, Simen Døvre, på epost service@k2elektro.no eller telefon 909 72 031.

 

ARBEIDER GENERELT I BORETTSLAGET

Det blir gjennomført arbeid i sikringsskapene, garasjene og på uteplassene i perioden uke 14-26.

De som har garasjer og parkeringsplasser blir varslet i forkant av arbeider på den rekken.

Det er K2 Elektro som står for arbeidene og det blir satt opp en container for oppbevaring av utstyr ved enden av garasjerekke 5, opp mot transformatorparken. Leveringer av utstyr til prosjektet vil skje tidlig om morgenen, ved containeren.

I forbindelse med prosjektet vil det bli noe transport og midlertidig parkering i kvartalene. Bilene vil være merket med K2 Elektro.

Det blir satt opp banner mot E6 og Ulvenveien for å fortelle at Ulven Borettslag er i ferd med å få et topp moderne ladeanlegg.