Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 30.04.2018 kl. 1830 Det er full anledning for beboere til å møte opp for å ta opp saker ved behov.

Til informasjon er det anledning for beboere å ta kontakt med styret i starten av styremøtet. Det er satt av en time hvis det er behov.
Styret vil gjerne, hvis mulig, få litt info i forkant, om hva som ønskes tatt opp, bruk evnt vår kontaktboks