Kjellerrydding / komprimatorbil

Her finner du dato for når komprimatorbilen kommer til Ulven borettslag.

Kjellerrydding 2019


Komprimatorbilen kommer til Ulven borettslag:
Onsdag 09. Januar
Onsdag 06. Mars
Onsdag 08. Mai
Onsdag 04. September
Onsdag 06. November

 

Kl. 18:00 – 18:30 Kvartal 4 Oppganger 01 – 25
Kl. 18:30 - 19:00 Kvartal 3 Oppganger 27 – 47
Kl. 19:00 – 19:30 Kvartal 6 Oppganger 36 – 56
Kl. 19:30 - 20:00 Kvartal 5 nedre Oppganger 18 – 34
Og Kvartal 5 øvre Oppganger 02 – 24

Det som skal kasseres må bæres ut før komprimatorbilen kommer.

Du skal selv kaste avfallet opp i bilen. Dersom du ikke kan gjøre
det selv, må du få noen til å hjelpe deg.

Spesialavfall som: maling, lakk, olje, bildekk, bilbatterier, batterier,
lysstoffrør,kjøleskap,komfyrer,frysere,data og annet elektrisk avfall
kan ikke kastes i komprimatorbilen, men må bringes til
miljøstasjoner som mottar slikt.

Vaktmestertjenesten i Ulven borettslag Tel: 21 90 72 11
Karl Staaffsvei 6 E – post: vaktmester@ulvenborettslag.no