Endret: 14 jul 2020     Opprettet: 18 jun 2020

ISS ny leverandør på eiendomstjenester!

Hils på vår nye vaktmester :)

ISS skal levere følgende tjenester:

Vaktmestertjeneste: Eduardo Figueroa vil være vår faste vaktmester mellom kl. 07-15 på hverdager.

Han vil også foreta manuell snørydding om vinteren.

Han kan nåes på den vanlige vaktmestermailen - vaktmester@ulvenborettslag.no.
For henvendelser til ISS kundesenter, ring 815 55 155

Eduardos faste leder er Stig Inge Størvold.

 

Gressklipping og gartner: Egne klipperlag som klipper i snitt hver 10 dag. Gartner tar hekker og gartnerarbeid.

Renhold: 1 fast renholder som er hos oss 5 dager i uken og tar trappevask.

Brøyting og strøing: Vaktmesterkompaniet foretar maskinell brøyting ved snøfall over 5 cm. Gjelder også helger og helligdager. De vil også strø ved behov om vinteren.

 

Beredskap og utrykning: Mellom kl. 15-07. Bare viktige utrykninger eller skader i borettslaget. Det som faller utenfor borettslagets ansvarsområder vil bli fakturert den enkelte.Beredskapstelefon: 815 55 585