18 jun 2020

ISS ny leverandør på eiendomstjenester!

Hils på vår nye vaktmester :)

ISS skal levere følgende tjenester:

 

Vaktmestertjeneste: Eduardo Figueroa vil være deres faste vaktmester mellom kl. 07-15 på hverdager.

Han vil også foreta manuell snørydding om vinteren.

Han kan nåes på den vanlige vaktmestermailen.

Eduardo sin faste leder vil være Stig Inge Størvold.

 

Beredskap og utrykning: Mellom kl. 15-07. Bare viktige utrykninger eller skader i borettslaget. Det som faller utenfor borettslagets ansvarsområder vil bli fakturert den enkelte.

TLF 81 55 55 85

Gressklipping og gartner: Egne klipperlag som klipper i snitt hver 10 dag. Gartner tar hekker og gartnerarbeid.

Renhold: 1 fast renholder som er hos dere 5 dager i uken og tar trappevask.

Brøyting og strøing: Vaktmesterkompaniet foretar maskinell brøyting ved snøfall over 5 cm. Gjelder også helger og helligdager. De vil også strø ved behov om vinteren.

 

For henvendelser til ISS kundesenter, ring 81 55 51 55