Endret: 28 jun 2018     Opprettet: 27 jun 2018

Innføring av tidsbegrenset datovanning i Oslo

Vanningsforbudet i Oslo kommune er i dag opphevet. Det innføres datovanning med tidsbegrensning. 

 

Datovanning betyr at du har mulighet til å vanne med spreder eller vannslange annenhver dag.

Husstander med adresser som har oddetallsnummer (for eksempel 1-3-5 osv.) kan vanne på oddetallsdatoer mellom klokken 21:00 og 23:00.

Husstander med adresser som har partallsnummer (for eksempel 2-4-6 osv.) kan vanne på partallsdatoer mellom klokken 21:00 og 23:00.

Det er fremdeles tillatt å vanne med vannkanne til alle tider.

Årsaken til disse restriksjonene er et økende vannforbruk på grunn av det varme været og at kommunens leverandør av CO2 har leveringsproblemer.

Datovanning gjelder til ny beskjed gis av kommunen.

Les mer på: www.Oslovann.no