4 jul 2018

Gangbru og busstopp Ulvenkrysset

Gangbru og busstopp Ulvenkrysset stenges

Eksisterende gangbru stenges mandag 9.7.2018. I forbindelse med disse arbeidene må fotgjengere i perioden 9.juli-17.august benytte seg av undergangen i Teisenkrysset for å kunne krysse E6.

Ny gangbru skal stå ferdig klar til bruk ved skolestart 2018.

I perioden hvor gangbrua er skiftes ut vil også holdeplassene i Ulvenkrysset være stengt.
Kollektivreisende må benytte seg av holdeplassene i Teisenkrysset.

Du kan se meldingen fra Statens vegvesen ved å trykke her, og informasjon om busstopp ved å klikke her.