Festlokalet

NB! Ny informasjon om leie av festlokalet Festlokalet vil ikke leies ut nå på grunn av koronaviruset

Det ble satt nye priser for leien av festlokalet etter siste generalforsamling.

- Pris: 2.000,- for en helg (fredag-søndag)

- Ukedag: 1.200,-

Det avkreves alltid et depositum: 1.500,-

Ta kontakt med vaktmester for booking av festlokalet.

NB! Leietaker besørger vask etter leie. Dette inspiseres av vaktmester eller noen fra styret før depositum frigis.