Festlokalet

NB! Ny informasjon om leie av festlokalet Vi har endelig fått avklaringer hos FHI om hvilke råd og retninger vi skal forholde oss til med festlokalet. De som leier må sende inn en liste med navn og telefonnr/kontaktinfo på de som skal være til stede. Denne oppbevares i 10 dager, og så destrueres. Det er for å kunne gjennomføre smittesporing i etterkant. Arrangør skal informere alle som deltar om dette. På private arrangementer kan det være maksimalt 20 personer. Lokalet må være så stort at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom personene som er til stede. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres. Det anbefales at det settes ut nok desinfeksjonsmidler til arrangementet. Og det må gjennomføres godkjent smittevask etter arrangementet. Det vil bli ett tillegg på leien på 1500,- og vi kommer til å kjøpe inn så det befinner seg nok desinfiserende midler tilgjengelig. Vi har hatt gjennomgang inne på lokalet, og det skal holde hardt med 20 personer og 1 m avstand der inne, så frem til at alle ikke blir sittende til bords hele kvelden. Så selv om man har lov til å være 20, vil vi anbefale maks 15 mennesker. Vi tar ansvar for smittevask, så det vi ber om er at det som ved vanlig utleie, ryddes og kastes alt av søppel, før vårt vaskebyrå kommer inn. Oppdaterte lister over deltakere må sendes styret senest 2 dager før arrangementet, og blir det endringer, må styret få beskjed om dette påfølgende morgen. Dvs at for en helg er det 3500,- i leie og ukedag er 2700,- Depositum som vanlig på 1500,- i tillegg

Det ble satt nye priser for leien av festlokalet etter siste generalforsamling.

- Pris: 2.000,- for en helg (fredag-søndag)

- Ukedag: 1.200,-

Det avkreves alltid et depositum: 1.500,-

Ta kontakt med vaktmester for booking av festlokalet.

NB! Leietaker besørger vask etter leie. Dette inspiseres av vaktmester eller noen fra styret før depositum frigis.