Festlokalet

NB! Ny informasjon om leie av festlokalet

Festlokalet vårt er igjen tilgjengelig for leie. Det er generelt pusset opp, og er i nå i god, fungerende stand.

- Pris: 3.000,- for en helg (fredag-søndag)

- Ukedag: 1.200,-

Det avkreves alltid et depositum: 2.000,-

Ta kontakt med vaktmester for booking av festlokalet.

NB! Leietaker besørger vask etter leie. Dette inspiseres av vaktmester eller noen fra styret før depositum frigis.