4 aug 2020

Farlig avfall og EE-avfall

Avfallhenting i borettslaget

Hei,

Oslo Kommune kommer til å hente farlig avfall hos oss 2 ganger pr år. I første omgang kommer de med:

8 kasser for farlig avfall (Rommer ca 4000liter totalt) 7 kasser for EE-avfall ( EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter.) Leveringsuke: 37

Leveringsdato: 08.september Hentedato: 15.september

Disse vil det være vaktmester som er ansvarlig for, så om dere må kvitte dere med over nevnte avfall, ta kontakt via vaktmester@Ulvenborettslag.no eller tlf 81 55 55 85 for å avtale tid for levering.

At noen bare sette igjen skrot midt på gaten er helt uforståelig for styret. Dette må man selv levere til riktig gjenvinningsanlegg ol. inntil videre. Man er selv ansvarlig for å kaste sitt eget skrot.

Det som hentes av kommunen betaler vi ikke noe for, og sparer store utgifter. Vi holder på å sjekke ut en ordning på sikt for om det trengs oftere henting, og innhenter tilbud. Dette blir det en kostnad vi som andelseiere får. Husk den gamle oransje containeren som sto der kostet oss nesten 200,000 pr år.