Endret: 11 sep 2019     Opprettet: 19 feb 2017

Ofte stilte spørsmål

​​​​​​​FAQ står for «Frequently asked questions» eller «Ofte stilte spørsmål» på norsk. Her har vi forsøkt å samle noen av de vanligste spørsmålene som styret mottar, sånn at du som beboer lettere skal kunne orientere deg i saker som angår deg. Ta gjerne kontakt om du har andre spørsmål og svar som du mener bør inn her.

Spørsmål: Hvilke parkeringsmuligheter finnes for beboere i Ulven Borettslag?
Svar:
 I tillegg til gateparkering i Karl Staaffs vei, så disponerer borettslaget et stort område nede ved ringveien. For å parkere her må du ha gyldig parkeringsbevis, utlevert av vaktmester. Borettslaget disponerer den delen av plassen som har grusdekke. Borettslaget har også et antall parkeringsplasser langs Ulvenveien, samt øverst i Karl Staaffs vei (vis-a-vis Ica). Disse kan leies av borettslaget, og utlyses alltid på oppslagstavlen ved vaktmesterkontoret. Tildeling blant søkerne skjer etter ansiennitet. Dersom beboer flytter eller sier opp parkeringsplassen vil leieretten gå tilbake til borettslaget. I tillegg til dette har borettslaget 126 garasjer, med nummer fra 101 til 127. Leieretten selges fritt mellom beboere i Ulven Borettslag. Garasjene utlyses/annonseres av selger etter eget initiativ. Hver enkelt andel i borettslaget har kun leierett til én garasje. Det finnes også et eget garasjeandelslag som ikke tilhører borettslaget, AS Ulven-Helsfyr-Garasjene som har et antall garasjer i Karl Staaffs vei. Du kan kun eie én aksje/garasje i ASet og kan ikke samtidig eie garasje i Ulven borettslag.

Spørsmål: Hvilket parkeringsselskap benytter borettslaget?
Svar.
 Parkeringen overvåkes av P-Service, som har telefonnummer 41 25 53 84.

Spørsmål: Hvor får jeg parkeringsbevis til plassen ved ringveien?
Svar: Vaktmesterkontoret utsteder parkeringsbevis i kontortiden. Husk å legge parkeringsbeviset godt synlig i frontruten på bilen.

Spørsmål: Kan jeg parkere inne i kvartalet?
Svar: Nei. Parkering i kvartalet er ikke tillatt, annet enn korte stopp (maksimalt 20 minutter). Unntaket er ved flytting e.l. som krever lengre parkering. I forbindelse med dette kan vaktmester utlevere en egen dispensasjon som legges godt synlig i frontruten på bilen.

Spørsmål: Kan jeg leie ut andelen min?
Svar:  Som hovedregel kan andelen leies ut for inntil tre år av gangen, forutsatt at eier selv har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Søknad om utleie/fremleie må sendes styret før leieforholdet kan begynne. Se for øvrig Burettslagslova §5-3 til §5-10 

Hvem skal ha beskjed når jeg leier ut, OBOS eller styret? Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet. Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som ivaretar kontakten med borettslagenes styrer. OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon 22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten.

Det ferdig utfylte skjemaet sender du tilbake til:
OBOS
Postboks 6666, St. Olavs plass
0129 Oslo

OBOS videreformidler dette til ditt styre.

Spørsmål: Er det tillatt med dyrehold i Ulven Borettslag?
Svar: Ja. Vær dog oppmerksom på at borettslagets ordensregler presiserer at «Dyreholdet i borettslaget skal foregå på en slik måte som ikke er til sjenanse eller ulempe for andre borettshavere.»

Spørsmål: Er det tillatt å grille på balkongen?
Svar: Ordensreglene presiserer at «Grilling på balkong med godkjent elektrisk eller gassdrevet grill tillates. Grilling på balkong med andre varmekilder er ikke tillatt.» Det er beboers plikt og ansvar å påse at grilling foregår på en trygg og sikker måte.

Spørsmål: Kan jeg sette opp parabolantenne?
Svar:  Parabolantenne er kun tillatt dersom denne kan plasseres på veranda sånn at den ikke er høyere enn rekkverket. Ordensreglene sier: «Oppsetting av private utendørs radio- og fjernsynsantenner er ikke tillatt, men parabolantenne på balkong tillates dersom disse ikke er høyere enn rekkverket. Det er ikke tillatt å feste parabolantenne i bygningsstrukturen.»

Spørsmål: Er det forkjøpsrett i Ulven Borettslag?
Svar: Nei. Borettslaget er selvstendig og har ingen forkjøpsrett for medlemmer i Obos eller andre lag/foreninger.

Spørsmål: Hvordan går jeg frem for å sende inn en klage?
Svar:  Alle klager skal sendes skriftlig til styret i Ulven Borettslag. Enten via kontaktskjema, pr. e-post eller post. Angi tydelig hva, og eventuelt hvem, det klages på. Alle klager blir behandlet på førstkommende styremøte.

Spørsmål: Hvordan går jeg frem for å leie selskapslokalet?
Svar:  Vi har et pent selskapslokale du kan leie i 2. etasje i vaskeribygningen. Ta kontakt med vaktmesterfor å bestille, eller sjekke ledige datoer. Pris er kr. 1.200,- pr. kveld i ukedagene (man-tors), og kr. 3000,- for hele helgen. Depositum for leie er på 2.000,-. Renhold skal være godkjent før desposdep utbetales.  Lokalet er godkjent for 40 personer. Leie for lokalet skal innbetales og kvittering forevises vaktmester senest 14 dager før leietidspunktet for helgene. På hverdager betales leiebeløpet til vaktmester når nøklene hentes. Depositum for leie betales i begge tilfeller til vaktmester når nøklene hentes. Lokalet kan leies ut til beboere i Ulven Borettslag og Helsfyr Borettslag.

Spørsmål: Hvordan går jeg frem for å benytte meg av vaskeriet?
Svar:  Adgang til vaskeriet samt maskinene der krever et elektronisk adgangskort. Dette kan hentes hos vaktmester.

Spørsmål: Hva koster det å benytte vaskeriet?
Svar: En vask på maskinene 1-8 koster kr. 22,-. På den store maskinen (18kg) koster en vask kr. 62,-. Bruk av tørketrommel koster ca. kr 22,- pr. 30 minutter. Her kan det velges tilleggstid på 5 min, kr. 3,55

Spørsmål: Hva gjør jeg om jeg trenger hjelp utenom vaktmesterkontorets åpningstider?
Svar: Bomiljøvakta hos A1 Security kan kontaktes på telefon 95 700 600 (tastevalg 3) dersom man har behov for hjelp i forbindelse med branntilløp, vannlekkasje, hærverk, innbrudd eller annet.

Spørsmål:Finnes det en ordning for refusjon av utlegg til blomster/planter utenfor oppgangene våre?
Svar: Maxbeløp satt for refusjon av utlegg til planter per oppgang og år er NOK 500,- (fra 01. januar 2019). Det vil ikke bli gjort noen unntak og året følger kalenderåret. Søknad om refusjon sendes til styret for godkjenning og må inneholde kvittering, beboers navn, oppgang og kontonummer.