Innlogging til vaskeriet

Miele har ny portal for vaskeriet.

Kontakt vaktmester for å få brukernavn og passord.

I portalen kan du reservere vasketid  og fylle på vaskekontoen din. 

Innlogging: https://mielelogic.com/#/login