Endret: 8 apr 2019     Opprettet: 28 mar 2019

El-Bil prosjektet er i gang

VARSEL OM ARBEID I BORETTSLAGET

Oppdatering:

Ikke før hadde vi sendt ut informasjon, så fikk vi beskjed fra K2 Elektro om at de ligger foran fremdriftsplanen og gjerne vil begynne på garasjerekke 2 og 3 i morgen. (09.04.19)

Vi beklager at det dermed blir lovlig kort varsel, men håper at i alle fall en del av garasjene og uteplassene har mulighet til å snu seg raskt. - Se detaljer under.

Med vennlig hilsen

Styret

OBS: Dette gjelder alle plasser og garasjer, også de som ikke skal ha ladeboks.

I forbindelse med ladeprosjektet blir det i uke 17 og 18 gjennomført arbeider i garasjerekke 2 og 3, garasjene 118-133, og på uteplassene 121-129 samt 138.

Garasjene og uteplassene må være tomme på dagtid, eventuelt må bilene være parkert delvis ute, så elektriker har ca 1 meter ledig plass ved bakveggen.

Bakveggen i garasjen må være ryddet, slik at det er mulig for elektriker å komme til.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder for K2, Simen Døvre, på epost service@k2elektro.no eller telefon 909 72 031.

 

I forbindelse med ladeprosjektet blir det gjennomført arbeid i sikringsskapene, garasjene og på uteplassene i perioden uke 14-26.

Oppstart blir mandag 1. april.

De som har garasjer og parkeringsplasser blir varslet i forkant av arbeider på den rekken.

Det er K2 Elektro som står for arbeidene og det blir satt opp en container for oppbevaring av utstyr ved enden av garasjerekke 5, opp mot transformatorparken. Leveringer av utstyr til prosjektet vil skje tidlig om morgenen, ved containeren.

I forbindelse med prosjektet vil det bli noe transport og midlertidig parkering i kvartalene. Bilene vil være merket med K2 Elektro.

Det blir satt opp banner mot E6 og Ulvenveien for å fortelle at Ulven Borettslag er i ferd med å få et topp moderne ladeanlegg. I og med at OBOS omtaler sin utbygging på Midtre Hovin og Økern som Ulven, er det fint å få litt oppmerksomhet og få markert at Ulven egentlig er hos oss.

ARBEIDER I GARASJENE UKE 14 OG 15

I forbindelse med ladeprosjektet blir det gjennomført arbeider i garasjerekke 1, garasjene 101-117, i uke 14 og 15. Oppstart blir mandag 1. april. Det blir en del rigging av utstyr, så det er ingen biler som må flyttes den første dagen.

Garasjene må være tomme på dagtid, eventuelt må bilene være parkert delvis ute, så elektriker har ca 1 meter ledig plass ved bakveggen.

Bakveggen i garasjen må være ryddet, slik at det er mulig for elektriker å komme til.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder for K2, Simen Døvre, på epost service@k2elektro.no eller telefon 909 72 031.

 

Med vennlig hilsen,
Styret