29 des 2019

Brannvernoppfølging

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern


 

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

 

Torsdag 23. januar besøkes:

Karl Staffs Vei 1-17 (oddetall)

 

Mandag 27. januar besøkes:

Karl Staffs Vei 19-41 (oddetall)

 

Tirsdag 28. januar besøkes:

Karl Staffs Vei 43-47 (oddetall)
Karl Staffs Vei 4-18 (partall)

 

Onsdag 29. januar besøkes:

Karl Staffs Vei 20-38 (partall)

 

Torsdag 30. januar besøkes:

Karl Staffs Vei 40-56 (partall)

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

 

Mandag 03. februar mellom kl. 17:00 og 21:00 for Karl Staffs Vei 1-47 (oddetall)

 

Tirsdag 04. februar mellom kl. 17:00 og 21:00 for Karl Staffs Vei 4-56 (partall)


Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
 

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no