Endret: 20 jul 2019     Opprettet: 19 jul 2019

Bergvarmeprosjekt

Her finner du varsel og informasjon om oppstart, borring, fremdrift etc.

Borerigger, oppstart og fremdrift

Vi har fått tilgang på to borerigger mer enn antatt. I løpet av neste uke er det dermed 5 borerigger i drift, og 5 vil kjøre ut uke 31:

  • 1 rigg vil bore bak 5-11
  • 2 rigger borer i området mellom 19-25 og 31-41.
  • 1 rigg starter bak 52-56
  • 1 rigg starter foran 48-50

De to første ukene vil ca. 25 brønner være boret gitt ingen utstyrsproblem underveis.

Fra og med uke 32 vil det være 2 (3) rigger i arbeid.

Mandag starter tilrigging. Sperregjerder kjøres inn og settes opp for de områder som det skal bores i og hvor borebil og borerigg utstyr arbeider.

Antall brønner per bygg er planlagt slik:

 

Oransje oppmerkinger
Oppmerkingen angir hvor det skal gå kabler, slik at det ikke blir boret der.

 

Prosjektleder for Boligenergi AS er:
Nils Gregussen, Senior Prosjektleder  
mobil: 915 15 214
epost: nils.gregussen@boligenergi.no