Ledige parkeringsplasser

Parkeringsplass nr 123 blir ledig fra 01.12.2017. Plass tildeles etter ansennietet til andelshavere som ikke har parkeringsplass eller garasje fra før. Send søknad via vår kontaktboks innen 26.11.2017