Konsesjonssøknad

Denne konsesjonssøknaden er ute på høring, til orientering fra styret.